Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
24/02/2020

Ngày 24/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD do Công ty TNHH quản lý quỹ SSI quản lý với các nội dung sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH quản lý quỹ SSI

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác