Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF VinaCapital VN100
22/01/2020

Ngày 21/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 25/GCN-UBCK cho Quỹ ETF VinaCapital VN100 do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý với các nội dung sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VinaCapital VN100

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác