Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VPB/VCSC/M/Au/T/A1) cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
22/01/2020

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 22/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A1

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Số lượng chào bán: 1.500.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác