Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Quản lý quỹ VinaCapital
23/08/2019

Ngày 22/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK cho CTCP Quản lý quỹ VinaCapital với nội dung như sau:

- Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác