Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VIC.KIS.M.CA.T.01) cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
13/08/2019

  Ngày 13/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 55/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền. VIC.KIS.M.CA.T.01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VIC

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần

Số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác