Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
02/08/2019

  Ngày 02/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm số 49/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Số lượng chào bán bổ sung: 4.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 6 tháng từ ngày 17 tháng 06 năm 2019

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày kí./.

UBCKNN

Các tin khác