Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
11/07/2019

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 1.220.700.780.000 đồng (Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

UBCKNN  

Các tin khác