Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
08/07/2019

Ngày 08 tháng 7 năm 2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 85/UBCK-GP ngày 03 tháng 3 năm 2008 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex với nội dung như sau:

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Tên Tiếng Anh: BOS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: BOS

UBCKNN

Các tin khác