Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
07/06/2019

Ngày 07/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 31/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB theo các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: CHPG01MBS19CE

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

4. Số lượng chứng quyền chào bán: 2.000.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

6. Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác