Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
07/06/2019

Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngày 07/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 27/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền mua MWG/BSC/C/EU/Cash-01

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MWG

3. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động

4. Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán: 1.000.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

6. Loại chứng quyền: Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện quyền: bằng tiền

9. Thời hạn chứng quyền: 03 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác