Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Quyết định chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
09/05/2019

  Ngày 8/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Quyết định số 315/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác