Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
CTCP Chứng khoán Beta phải ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ
17/04/2019

Ngày 19/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Công văn số 1755/UBCK-QLKD về việc ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta.

Căn cứ quy định tại Điều 16 Quyết định số 87/2017/TT-BTC ngày 25/1/2017 của UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, UBCKNN yêu cầu Công ty ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ do tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đã không đảm bảo điều kiện để thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định tại Điều 8 khoản 1 Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Công ty phải ngừng ngay việc ký mới hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện trên.

UBCKNN

Các tin khác