Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
16/04/2019

UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán từ ngày 16/4/2019.

UBCKNN

Các tin khác