Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Sen Vàng
21/03/2019

Ngày 21/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 16/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán Sen Vàng với nội dung cụ thể như sau:

- Rút nghiệp vụ kinh doanh: Tự doanh chứng khoán.

UBCKNN

Các tin khác