Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber
20/03/2019

Ngày 20/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber được thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Trương Nguyễn

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác