Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định chấp thuận lập văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của CTCP Chứng khoán CV
15/03/2019

Ngày 15/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Văn phòng đại diện công ty chứng khoán với nội dung cụ thể như sau:

  - Tên Văn phòng đại diện: CTCP Chứng khoán CV – Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

  - Địa Chỉ: Tầng 6-7 Tòa nhà Me Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

CTCP Chứng khoán CV – Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty, không được thực hiện hoạt động kinh doanh và chỉ được thực hiện các hoạt động sau:

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

- Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện;

- Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

UBCKNN

Các tin khác