Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Chứng khoán KT Zmico tại Việt Nam
12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận số 02/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Chứng khoán KT Zmico tại Việt Nam với nội dung như sau:

- Địa điểm: Phòng 23.106, We Work E.Town Central, Lầu 23, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác