Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
26/02/2019

Ngày 26/2/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 12/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP ngày 15/11/2007 cấp cho CTCP Chứng khoán An Phát với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 340.289.000.000 (ba trăm bốn mươi hai tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng.

UBCKNN

Các tin khác