Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
02/10/2018

  Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 83/UBCK-GP ngày 16/01/2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Nguyễn Thế Minh - chức danh: Tổng Giám đốc.

UBCKNN

Các tin khác