Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam
20/09/2018

Ngày 19/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 77/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPHĐKD ngày 8/4/2000 cho CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng.

UBCKNN

Các tin khác