Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định chấp thuận đăng ký cung cấp GDTT của Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
19/09/2018

Ngày 11/9/2018, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBCK về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán với nội dung như sau:

Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Địa điểm đăng ký: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, TP. Hà Nội

Ðịa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: https://trading.apsi.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác