Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện Temasek International Pte.Ltd tại Hà Nội của Công ty Temasek International Pte.Ltd
12/09/2018

Ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 09/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 33/UBCK-GCN ngày 10/09/2008 cho Văn phòng đại diện Temasek International Pte.Ltd tại Hà Nội của Công ty Temasek International Pte.Ltd với nội dung cụ thể như sau:

Thời hạn hoạt động: 05 (năm) năm.

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến 10 tháng 9 năm 2023.

UBCKNN

Các tin khác