Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam
12/09/2018

Ngày 10/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK ngày 08/01/2016 cho Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset với nội dung cụ thể như sau:

Vốn điều lệ: 4.300.000.000.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng).

UBCKNN

Các tin khác