Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho Công ty cổ phần chứng khoán Đông Dương
12/09/2018

Ngày 06/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 74/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 60/UBCK-GP ngày 18/9/2007 cho CTCP Chứng khoán Đông Dương với nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

UBCKNN

Các tin khác