Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB
04/09/2018

Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 24/GCN-UBCK cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB. Công ty TNHH Chứng khoán ACB được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cụ thể như sau:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;

2. Tự doanh chứng khoán phái sinh;

3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác