Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Sài Gòn cho CTCP Chứng khoán Everest
04/09/2018

Ngày 4/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Sài Gòn cho CTCP Chứng khoán Everest với nội dung thay đổi Giám đốc chi nhánh như sau:

- Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Lê Đình Toán, Giám đốc Chi nhánh.

UBCKNN

Các tin khác