Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài cho Văn phòng đại diện Wardhaven Capital Limited tại Tp. Hồ Chí Minh
23/08/2018

Ngày 22/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 09/GCN-UBCK cho Văn phòng đại diện Wardhaven Capital Limited tại Tp. Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng 7B, Lầu 7, Tòa nhà Century, 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian hoạt động: 05 năm

- Trưởng đại diện: Ông Peter Hugh Heber Percy

- Hoạt động theo ủy quyền của Wardhaven Capital Limited. Địa chỉ trụ sở chính: 4204-5, 42/F, 248 Queen Road East, Wan Chai, Hong Kong.

- Văn phòng đại diện Wardhaven Capital Limited tại Tp. Hồ Chí Minh được phép thực hiện các hoạt động sau:

+ Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

+ Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã ký kết của Công ty Wardhaven Capital Limited với các tổ chức kinh tế Việt Nam.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác