Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội cho CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam
23/08/2018

Ngày 22/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội cho CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh như sau:

- Giám đốc Chi nhánh Hà Nội: Ông Nguyễn Việt Quang.

UBCKNN

Các tin khác