Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
30/08/2018

Ngày 29/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 1.053.956.740.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác