Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
12/12/2014

  Ngày 10/12/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 34/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 98/UBCK-GP ngày 18/9/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương với nội dung như sau:

  Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

  Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác