Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng
06/05/2014

  Ngày 5/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 05/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 3/1/2014 cho Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng với nội dung như sau:

  Vốn điều lệ: 615.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười lăm tỷ đồng).

  Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác