Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Mỹ Đình của CTCP Chứng khoán Sài Gòn
25/12/2013

  

  Ngày 24/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Mỹ Đình số 718/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn ngày 14/9/2010 với nội dung như sau:

  Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Vũ Văn Hoan

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác