Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
25/12/2013

  

  Ngày 24/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 52/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29/4/2003 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

  Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000 (Một ngàn hai trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.

  Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác