Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội của CtyCP Chứng khoán Phương Nam
04/11/2013

  Ngày 31/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội của CtyCP Chứng khoán Phương Nam với nội dung như sau:

  Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Văn Thành.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác