Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
04/11/2013

  

  Ngày 31/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 48/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 98/UBCK-GP ngày 18/9/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương với nội dung như sau:

  Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

  Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác