Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Hà Nội của CtyCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
04/11/2013

   Ngày 30/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Hà Nội của CtyCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam tại địa điểm: Số 108 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác