Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Chợ Lớn của CtyCP Chứng khoán Maybank Kim Eng
09/10/2013

Ngày 8/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Chợ Lớn số 703/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Chứng khoán Maybank Kim Eng ngày 15/10/2009 với nội dung sau:

Địa chỉ Chi nhánh: Khu vực D7 (Tầng 1) Cao ốc Tản Đà, số 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác