Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”
11/06/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với nội dung sau:

1. Tên dự án: “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”.

2. Tên gói thầu: “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 92 phát hành ngày 22/5/2019; Đăng tải E-TBMT số 20190548427-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 21/5/2019.

4. Giá gói thầu: 1.938.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 1.935.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật & Sản xuất.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 500 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 60/QĐ-CNTT ngày 07/6/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”.

UBCKNN

Các tin khác