Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Giống gia súc Hà Nội
28/05/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Giống gia súc Hà Nội. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Giống gia súc Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 15 phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024.37630895

Fax: 024.37630950

UBCKNN

Các tin khác