Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Giày Bình Định
26/05/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Giày Bình Định. Thông tin về công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Giày Bình Định

Địa chỉ: Số 40 Tháp Đôi, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3791.874

Fax: 056.3792.654

UBCKNN

Các tin khác