Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát triển Sản xuất thương mại Sài Gòn
25/05/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công tay đại chúng của CTCP Phát triển Sản xuất thương mại Sài Gòn kể từ ngày 27/03/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Phát triển Sản xuất thương mại Sài Gòn

Địa chỉ: 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3931. 7341 Fax: 028. 3931. 8144

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp côngty cổ phần số 0300699170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

UBCKNN

Các tin khác