Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè
25/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè kể từ ngày 29/10/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè

Địa chỉ: 13A Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: https://www.phuthinhnb.com

UBCKNN

Các tin khác