Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
19/03/2020

Ngày 19/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 1828/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt

Địa chỉ: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3353 2569

Websites: www.sondaiviet.com.vn

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 27/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/05/2019.

UBCKNN

Các tin khác