Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Santomas Việt Nam
11/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Santomas Việt Nam kể từ ngày 31/01/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Santomas Việt Nam

Địa chỉ: Số 5C - Lô D - Khu công nghiệp Thăng Long - Huyện Đông Anh - Hà Nội.

Website: http://santomasvn.santomas.com.vn/

UBCKNN

Các tin khác