Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Dệt may Đông Á
10/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Dệt may Đông Á (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Dệt may Đông Á

Địa chỉ: 185-189 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38653918

Ngày hủy đăng ký công ty đại chúng: 13/7/2016.

UBCKNN

Các tin khác