Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt
28/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt;

- Địa chỉ: Ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.8642933

- Fax: 0243.8645938

UBCKNN

Các tin khác