Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
07/01/2020

Ngày 3/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

- Địa chỉ: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.38211486   Fax: 0283.8216274

UBCKNN

Các tin khác