Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên
14/11/2019

Ngày 14/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 6885/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

  - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208. 628 5658  

- Website: https://benhvienquoctethainguyen.com

- Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4601039023 đăng ký lần đầu ngày 19/3/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 28/3/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp./.

UBCKNN

Các tin khác