Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cơ khí Gang Thép
11/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cơ khí Gang Thép. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Cơ khí Gang Thép

Địa chỉ: Tổ 21 phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.832198

Fax: 02083. 833632

UBCKNN

Các tin khác