Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Len Việt Nam
01/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Len Việt Nam (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Len Việt Nam

Địa chỉ: 63 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 36400971

UBCKNN

Các tin khác